Typisch een...

Met nog meer begrip kijk ik naar de kleine stuiterende mannetjes bij ons op de groepen.

Noor Smit

Verschillen tussen jongens en meisjes

Geslacht zegt natuurlijk lang niet alles over wie je kind is, waar het aanleg voor heeft en wat het leuk vindt. Maar jongens en meisjes ontwikkelen zich vaak wel degelijk anders.

Natuurlijk gaan wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp vaak over gemiddelden, met grote overlappingen tussen jongens en meisjes. Maar vanaf een jaar of 3 ga je duidelijke verschillen merken.

Rennen en ravotten

Jongens zijn vaak meer lichamelijk ingesteld. Ze willen rennen, stoeien, bewegen, ravotten en hebben een voorkeur voor grof motorisch spel. Ze vinden onbekend speelgoed leuk en leren door te doen, te voelen en te ondervinden.

Doordat ze ondernemend en nieuwsgierig zijn, laten ze ook vaker risicovol spel zien zonder altijd na te denken over de gevolgen.

 

 

Bedachtzamer

Meisjes doen vaak minder wilde spelletjes, spelen als kleuter vaker vader en moedertje en hebben een voorkeur voor fijn motorisch spel. Ze houden van bekend speelgoed en spelen graag in de buurt van de pedagogisch medewerker.

Meisjes zijn bedachtzamer en volgen instructies makkelijker op, omdat ze bij de woorden een beeld kunnen vormen. Ze zijn wat meer verbaal ingesteld en hebben vaak eerder een aardige woordenschat.

Individuele behoeften

Bovenstaande gaat niet op voor elke jongen en elk meisje. De persoonlijkheid (karakter, aanleg, voorkeuren) van een kind speelt hierin ook een grote rol. Onze pedagogisch medewerkers hebben kennis van ontwikkeling en voorkeursgedrag van jongens en meisjes. Daardoor kunnen ze activiteiten en begeleiding op maat aanbieden.

Ze kijken altijd naar de individuele behoefte van een kind en houden daarbij in het achterhoofd de verschillen in sekse en persoonlijkheid. Emotionele veiligheid staat daarbij voorop. Dat is de basis voor welbevinden en een gezonde ontwikkeling. Bij jongens én meisjes.

Doeners vs praters

Bij jongens vindt de taalontwikkeling meestal later plaats dan bij meisjes. Ze vinden het soms nog moeilijk om gevoelens te verwoorden. Op de dreumes/peuterleeftijd spelen de jongens meestal naast elkaar, terwijl meisjes al veel meer samenspelen.

Meisjes vormen vaak kleinere groepjes en treden vaker op in twee- of drietallen. Ze vinden het fijn om samen te werken en te praten.

Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders. Zeven tips:

  • Maak voor jongens ruimte voor fysiek spel en beweging (grove motoriek). Meisjes houden vaak van priegelwerkjes (fijne motoriek)
  • Meisjes gebruiken meer woorden dan jongens, die meer doeners zijn. Meisjes zijn niet alleen maar praters, ze worden doeners als iemand hulp nodig heeft
  • Doen! Raak jongens steviger aan dan meisjes. Hun gevoelszenuwen liggen minder aan de oppervlakte dan bij meisjes. Ook voor meisjes is stoeien belangrijk, voor hun grove motoriek en om goed grenzen te leren aangeven
  • Jongens en meisjes imiteren graag. Bij meisjes is het meer gericht op imiteren van gedrag van andere mensen. Bij jongens is de imitatie gericht op actie, zoals autorijden
  • Geef jongens, maar vooral ook meisjes ruimte om niet-schadelijke foutjes te maken waar zij van kunnen leren. Zo kunnen ze zélf hun eigen gedrag leren beoordelen. Meisjes willen graag door iedereen aardig gevonden worden – en dat kan wel wat minder. Jongens hebben fouten maken nodig om te leren
  • Meisjes hebben vaak grote verzameldrang. Geef ze buiten een mandje en het verzamelen begint vanzelf
  • Geef jongens ruim de tijd om te resetten of om te stoppen met hun activiteit. Meisjes kunnen dit van nature beter, omdat ze graag willen voldoen aan wat er van ze gevraagd wordt

Sandra Dijkgraaf

Uiteindelijk gaat het erom dat je op de juiste manier inspeelt op bepaald gedrag.

Kindergarden Academie

Wat heb jíj nodig om je werk goed te doen? Daar gaat het om bij Kindergarden. Jezelf uitdagen en vragen stellen, oplossingen zoeken en open staan voor nieuwe ideeën en inzichten, dat vinden we belangrijk!

Onze Kindergarden Academie is voor iedere collega toegankelijk. Bovendien komen we zoveel mogelijk tegemoet aan jouw persoonlijke ontwikkelbehoeften. Of dat nu een training Pedagogiek is waarbij je inspeelt op bijzonder gedrag als niet kunnen slapen, eenkennigheid of huilen, een management training of een inspiratiesessie als deze waarbij je samen met je collega’s dieper ingaat op het verschil tussen jongens en meisjes.

Lees meer

Vragen over werken
bij Kindergarden?

Stel je vraag aan onze recruiter Rachel
Zij is te bereiken via vacature@kindergarden.nl

Rachel recruiter Kindergarden